Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastyczno-Technicznego dla klas 0-VIII „STROIK, BOMBKA, OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

Zapraszamy do udziału w konkursie rodziców wraz ze swoimi dziećmi

Cel konkursu:

-zachęcanie do wspólnego i twórczego spędzania czasu z rodziną

- rodzinne kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej;

- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczniów wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z Bożym Narodzeniem;

- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci;

- kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej;

- rozwijanie zdolności manualnych;

- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno- technicznych, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy technicznej dotyczącej tradycji, zwyczajów, symboli bożonarodzeniowych. Każdy uczestnik może wykonać dowolną ilość prac w różnej technice,                        formie i z dowolnego materiału. Konstrukcja prac przestrzennych powinna być stabilna.

Do pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą do której uczęszcza.

Kryteria ocen:

- ogólne wrażenie artystyczne

- oryginalność pomysłu - opracowanie tematu, dobór i wykorzystanie materiałów - wkład pracy

- estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji

- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Prace będą osobno oceniane w każdej kategorii na poziomach: klasy 0-III, klasy, IV- VIII.

Prace należy składać w świetlicy szkolnej do dnia 08 grudnia 2023.

Autorom nagrodzonych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

Prace zgłoszone do konkursu zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy organizowany przez Radę Rodziców SP10, z którego dochód zostanie przeznaczony na wspieranie celów i zadań szkoły.

Organizator:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

Współorganizatorzy:

Grażyna Dudzic- Gromnicka

Magda Wójcik

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE