Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

„MOJA PIERWSZA PRZYGODA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM” - INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NASZEJ SZKOLE 

W roku szkolnym 2021/2022 realizowana jest w naszej szkole innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego w oddziale „0” zaplanowana na okres od października 2021 r.  do czerwca 2022 r. Ma ona formę bezpłatnych zajęć dodatkowych z tego języka dla najmłodszych uczniów naszej placówki. Odbywają się one raz w tygodniu w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i oparte o zebrane od rodziców dzieci zgody, które wyraziło 25 rodziców i tak liczna jest grupa uczniów objętych innowacją. Przewodnikiem dzieci w stawianiu pierwszych kroków na polu języka niemieckiego jest pani Beata Balicka, nauczyciel języka niemieckiego z naszej szkoły.

Celem zajęć jest rozwijanie u dzieci kompetencji wielojęzyczności, zainteresowanie ich językiem niemieckim oraz przygotowanie ich do nauki tego języka na dalszych etapach edukacyjnych. Na przygodę z językiem niemieckim dzieci wyruszają ponadto w towarzystwie młodej kobiety Esther i czerwonej skarpety Socke, czyli postaci z serii krótkich  filmów telewizji WDR, które dzieciom w wieku od pięciu do ośmiu lat pomagają stawiać pierwsze kroki z językiem niemieckim. „Deutsch mit Socke” jest jednocześnie jednym z projektów realizowanych w Polsce przez Goethe Institut
w Warszawie. Wspomniane w cyklu filmów postaci prowadzą  ze sobą zabawne rozmowy na różne życiowe tematy. Skarpetka jest czerwona, pełna fantazji, uparta, czasami nazbyt śmiała i tryska energią. Esther ma jednak do niej anielską cierpliwość. Socke  pochodzi  z wyimaginowanej krainy Sockenland  i podobnie, jak dzieci biorące udział w innowacji, zaczyna dopiero poznawać nie tylko język niemiecki, lecz także otaczający ją świat. Często dochodzi do sytuacji, w których Esther rozmawia po niemiecku ze skarpetką, ponieważ mają sobie dużo do powiedzenia i dzielą się swoimi przeżyciami. Scenki ich rozmów wprowadzają dzieci w świat języka niemieckiego w naturalny sposób, taki w jaki dzieci poznają swój język ojczysty.
Tytułowa Socke jest tutaj odpowiednikiem takiego właśnie dziecka.

Dzieci mogą łatwo utożsamić się ze skarpetką i o to chodzi w prezentowanym materiale – dzieci, tak jak skarpetka, mają zabierać głos i komunikować się w języku obcym. A to jest dobra droga do osiągnięcia założonego celu edukacyjnego. Uwieńczeniem projektu będzie przygotowanie krótkiego przedstawienia teatralnego z udziałem dzieci na koniec roku szkolnego.

                                                                                                                                                                                                                    Beata Balicka

                                                                                                                                                                                                         Koordynator szkolnego projektu

DEUTSCH MIT SOCKE – NIEMIECKI DLA DZIECI  

 

Źródło: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/kum/dfk/dms.html