Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10  w Lublinie informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka p. Lucyna Woźniak.

Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na pierwszym piętrze, pokój 30.

Pielęgniarka pracuje we wtorki i środy w godzinach 8:00-15:00.

  1. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Katarzyna Książek, w poniedziałki i środy, w godzinach 8:30 – 13:00 (gabinet nr 40 II piętro).
  2. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu" od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  3. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.