Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

Uprzejmie informujemy, że uchwałą nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. został uruchomiony Rządowy program pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”. Na podstawie powyższej uchwały wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. RP poz.1045). W wymienionym rozporządzeniu szczegółowo określono kto i w jakiej wysokości może otrzymać w 2016 roku pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Ponadto, tak jak w latach ubiegłych także i w tym roku Prezydent Miasta Lublin na podstawie przedmiotowego rozporządzenia Rady Ministrów wydał zarządzenie nr 67/7/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna". Zgodnie z zarządzeniem wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników zainteresowani mogą składać do dnia 5 września 2016 roku. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

Zarządzenie

Rozporządzenie