Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

20-05-2022

Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki
 J.K.Rowling

Drodzy Rodzice i Ósmoklasiści przekazujemy Wam ważne informacje na temat ofert szkół, z których możecie wybierać (licea, technika, szkoły branżowe, sportowe, artystyczne, dwujęzyczne): https://lublin.eu/edu/projekt/informacje-dla-kandydatow/oferty-rekrutacyjne/ oraz link do rekrutacji dla kandydata.
Sprawdzicie tu m.in. w Statystykach chętnych – aktualny stan naboru do wybranej szkoły i klasy.
https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Przypominamy, że badania w ośrodkach Medycyny Pracy obowiązują przy każdej szkole zawodowej (technikum, branżowa), nawet jeśli ta szkoła jest na drugim lub trzecim miejscu na liście. Badania wykonujecie w obecności rodzica, w następujących miejscach:

  • WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nałęczowska 27, tel. 81 533-00-34, w. 2 od godziny 10.00.
  • WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nowy Świat 38, budynek B, tel. 533-00-34, w. 4

   w godzinach 9:00-13:00

Wszelkie szczegółowe informacje o naborze (daty, zasady) znajdują się w prezentacji >>>„Rekrutacja 2022”

04-03-2022
Szanowni Rodzice i Uczniowie klas VII i VIII 

Informujemy, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w 10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień wyboru drogi kształcenia”.

W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.
Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.
Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 7 do 11 marca 2022 r., w godzinach od 14.00 do 18.00.
Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:
1) 781 701 533
2) 500 303 388
3) 509 731 851
4) 736 231 037
5) 883 848 356
6) 533 315 190
7) 668 356 436
Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących
w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php