Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

 Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

 Regulamin przyznawania punktów SZKW

Szkolne Koło Wolontariatu powstało w roku szkolnym 2019/2020 i ma na celu promowanie postaw prospołecznych wśród uczniów. Członkami koła są uczniowie klas IV-VIII a opiekunami p. Dagmara Socha oraz p. Tomasz Szajewski. Inicjatywa ta skupia wiele osób zarówno z pośród uczniów jak i nauczycieli, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne, reagować w miarę możliwości na potrzeby innych.

W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Mają one formę całorocznych zbiórek jak również jednorazowych akcji tj.:

  1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń - działania w świetlicy szkolnej.
  2. Czytamy w zerówce.
  3. „Zakręcona Akcja”- zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz Hospicjum Małego Księcia.
  4. „Światełko pamięci” - zbiórka zniczy w celu zaplenia ich na zapomnianych grobach przy cmentarzu parafialnym.
  5. Akcja „Góra Grosza”.
  6. Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.
  7. Zbiórka na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.

Zaangażowanie wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.


LISTOPAD 2019

Dzień życzliwości

„Życzliwość to język, który niesłyszący może usłyszeć i niewidzący zobaczyć”. Mark Twain

21 listopada to Dzień Życzliwości i Pozdrowień, został ustanowiony po to, by podkreślić jak ważna dla każdego człowieka jest  potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienie dobrych słów i niesienie bezinteresownej pomocy innym.
W codziennej gonitwie niestety zapominamy o takich gestach i zwykłym uśmiechu. Dlatego tego dnia Wolontariuszki udekorowały szkolne korytarze cytatami, przywołując w ten sposób wszystkie dobre myśli, gesty i uśmiechy.
Promujmy  życzliwość, zarażajmy nią innych, zachęcajmy do czynienia dobra na różnych płaszczyznach codziennie, nie tylko od święta a pozytywna energia, którą wypuścimy w świat wróci do nas z podwójną siłą.


Akcja „Światełko Pamięci”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom, którzy przyłączyli się do szkolnej zbiórki zniczy. 13 listopada br. Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu zapalili światełka pamięci na pobliskim cmentarzu parafialnym na grobach bardzo starych i zapomnianych. Pamiętajmy, razem możemy więcej!


Pomocna dłoń

Od listopada wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu biorą udział a akcji „Pomocna Dłoń”, której celem jest doraźna pomoc w przygotowaniu prac domowych, doskonaleniu czytania i pisania a także towarzyszenie dzieciom przebywającym w świetlicy we wspólnych zabawach.

Jeśli chciałabyś/chciałbyś dać trochę swojego czasu innym i sprawić komuś radość to dołącz do nas!

Podążając słowami Paulo Coelho „Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad”, sprawmy aby tych dobrych śladów z roku na rok przybywało.


Zakręcona Akcja

W naszej szkole odbywa się „Zakręcona akcja”, która polega zbiórce zakrętek do specjalnie oznaczonych koszy (s. 32 oraz s. 22). Takie zakrętki trafiają do Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Następnie są one oddawane do firmy recyklingowej, a otrzymane za nie pieniądze Hospicjum przeznacza na spełnianie marzeń swoich Podopiecznych. Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zostało powołane w 1997 roku i obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Przyłącz się, przynieś zakrętki i pomagaj już dziś! Razem możemy więcej!


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ( ang. International Volunteer Day IVD) ustanowiony został przez ONZ, obchodzony jest co roku w dniu 5 grudnia. Jest to wyjątkowa okazja dla wolontariuszy aby dzielić się swoimi wartościami i promować swoją pracę wśród społeczności.

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu przygotowali tablice informujące czym jest wolontariat i czym zajmuje się wolontariusz. Podzielili się także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi działań w bieżącym roku szkolnym, a także tym co im daje praca na rzecz innych osób. Choć w naszej szkole wolontariat ma krótką historię to wiemy, że Wolontariusze rozdają dobro każdego dnia a uśmiech obdarowanych jest najpiękniejszym prezentem.

Wszystkim Naszym Wolontariuszom w dniu ich święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, a także podziękować za bezinteresowną pomoc, trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi oraz za każdy podarowany uśmiech!


Mikołajki!

6 grudnia od wielu lat jest dniem, w którym podtrzymujemy w naszej szkole mikołajkową tradycję. Od samego rana do szkoły przybywali uczniowie w mikołajowych czapkach, rogach renifera  i czerwonych ubraniach. Wolontariusze oczekiwali pierwszych uczniów, nauczycieli i rodziców przy samym wejściu do szkoły i częstowali cukierkami.  Na długich przerwach odwiedzili dzieci w świetlicy i zerówce przynosząc im nie tylko łakocie ale przede wszystkim dużo uśmiechu.

Czy bycie św. Mikołajem dało radość Wolontariuszom? Śmiało można ich o to zapytać! Na pewno rozdali przy tym mnóstwo uśmiechów i wprowadzili świąteczny nastrój w szkole.