Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

W tym roku szkolnym uczniowie klas: 4a i 5b uczestniczą w projekcie "Za progiem - wyprawy odkrywców", realizowanym z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS, Fundacją Wschodni Klaster Innowacji oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodego pokolenia, wprowadzanie dzieci w kulturę czytelniczą, wdrażanie do wartościowania i oceniania wytworów kultury, uświadamianie bogactwa treściowego książek dla dzieci i artyzmu ich warstwy graficznej. Zadaniem naszych uczniów jest zainteresowanie młodszych kolegów i koleżanek konkretnymi pozycjami książkowymi. 26 listopada 2018r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS odbył się pierwszy "Pokaz mody książkowej", który przygotowali uczniowie Dziesiątki. Tańcem, śpiewem, recytacją, dramą, czytaniem nakłaniali zgromadzone dzieci z klas 0 - III do sięgania po literaturę.