Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”
W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole realizujemy Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.
Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączają się w różne działania związane z tekstem książki.

Cele innowacji:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Innowacja pedagogiczna zaplanowana została od 1 października 2022 r. do 31 maja 2023 r. i realizowana jest podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasach: 1a, 1b, 2a, 2b i 3a.
Koordynator projektu: Iwona Sokół