Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

Już po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Światowy Dzień Wody z PAH”, która jest organizowana przez Polską Akcję Humanitarną z okazji Dnia Wody obchodzonego na całym świecie 22 marca.  Celem akcji jest podnoszenie świadomości na temat globalnych wyzwań wodnych oraz zaangażowanie do działania na rzecz powszechnego dostępu do wody na świecie. W ramach akcji nauczyciele przedmiotów przyrodniczych na swoich lekcjach przeprowadzili zajęcia dotyczące m. in. dostępu do wody na świecie, zagadnienia wirtualnej wody oraz jej oszczędzania. Za udział w akcji nasza szkoła oraz nauczyciele otrzymali certyfikat uczestnictwa.